2003/2004

 

Bodycheck

Serie von 3 Collagen

 

Bodycheck 1, 140 x 230 cm
Bodycheck 2, 133 x 215 cm
Bodycheck 3, 144 x 240 cm

 

Tusche, Beistift, Papier

 

 


Bodycheck 1, 230 x 140 cm

Dokumentation [6.4 MB]: PDF